Listopad 2009

Dva kolapsy na zkouškách

25. listopadu 2009 v 17:33 | kajan |  Tréninkový deníček - výběr
Prvním byl Korálkův (a Danův) neúspěch. O tom ať si píše Dan.

Druhým kolapsem bylo to, že jsem se s Aywy nepřihlásila. Jednak jsem chtěla soustředěně fandit klukům a jednak jsem se bála poslušnosti (protože je těžší, než na národních zkouškách). Už při Bohemia cupu, který jsme pořádali, jsem si uvědomila, že to asi zase tak těžké není... ale už jsem se do seznamu nevešla.

Nakonec to dopadlo tak, že jsem dělala s Aywy doplňující tým lichému páru z JČ brigády. A Aywy cvičila super. Pan rozhodčí J. Sedlák to hodnotil, že bychom ztratily dva body za odložení ve stoje (lehla si). No a taky jsme nedělali aport (na něm bychom taky o nějaký bod přišli, protože často překusuje a jančí, ale určitě bychom nepřišli o deset). Vyhledání bylo mnohem jednodušší, než na sutinách podle národního řádu, které jsme složili v červnu.

Zkusili jsme si to po zkouškách na Evu a Aywy našla a štěkotem označila figuranta v zavřeném úkrytu, a to přesto, že jsem byla jsem úplně mimo budovu. Aywy chodila budouvou samostatně a nebála se daleko ode mne štěkat. Takže bychom zkoušku měly.

Docela dost mne to mrzelo, že jsem si (nebo jí) nevěřila. Ach jo. Ale zase je to zkušenost. Více si věřit a jít za svým cílem. (A také se možná neohlížet po Danovi, že… - před ním je celý život, tak si ten svůj musím taky užívat… )

Kurz zooasistence akreditován

25. listopadu 2009 v 17:26 | kajan |  AAA/AAE intervence
Tak hurá! Kurz Potenciál zooasistencí v pedagogické praxi byl na MŠMT úspěšna odakreditován. Teď jsou na poradu vánoce na začátkem zimy bude svolán první běh kurzu.Katedra / pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky
Název programu:
Potenciál zooasistencí v pedagogické praxi
Číslo akreditace:
bude doplněno
Cíl a obsahové zaměření:
Seznámení s novým trendem v pedagogice -využíváním zooasistencí a tzv. zelených terapií ve vzdělávacím procesu v zahraničí i u nás
Cílová skupina:
Učitelé ZŠ a SŠ, dále také učitelé MŠ, pracovníci ekocenter a další pedagogičtí pracovníci.
Formy a metody:
Přednáška + dva semináře, doplněné samostudiem studijních textů a absolvování e-learningového kurzu.
Lektoři:
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Délka programu (hodiny):
7 hodin
Termíny konání:
2 setkání (místo a část bude upřesněn)
Počet účastníků (min. a max.):
Minimální počet účastníků 10, maximální počet účastníků 30.
Forma zakončení:
Autoevaluace podle Ekopedagogova osmera
Certifikace:
Certifikát o absolvování akce.
Výše poplatku:
700 Kč
Místo konání:
Praha
Termín podání přihlášek:
Průběžně
Adresa pro zasílání přihlášek:
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Helena Procházková
Tel.: 221 900 232
Garant:
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.